Töiden tekeminen

Ihminen työskentelee yleensä suurimman osan elämästään. Monet aloittavat työuraansa jo 20 vuoden tienoilla, ja töitä tehdään yleensä noin 60-70-vuotiaaksi saakka. Jos ihminen säilyy hyvässä kunnossa ja pää toimii, niin monet jatkavat ainakin osa-aikaisia töitä vielä 70 vuoden iässäkin. Jotkut ammatit vaativat kuitenkin pitkän koulutuksen, jolloin työelämään pääsee siirtymään vasta noin 30 ikävuoden kohdalla. Tällaisia töitä voivat olla muun muassa lääkäri, asianajaja tai vaikkapa lentäjä. Monet ihmiset kuitenkin haluavat peruskoulun jälkeen mahdollisimman pian työelämään, jolloin esimerkiksi ammatillinen koulutus voi olla hyvä vaihtoehto.

Miksi töitä sitten pitää tehdä? Eikö voisi vain nauttia elämästä, loikoilla oman kodin takapihalla ja välillä matkustella ulkomaille? Tosiasia on, että työnteko mahdollistaa tämän kaiken. Ihmiset tekevät töitä, koska siitä saa rahaa. Rahalla taas voi hankkia itselleen vaikkapa asunnon, auton sekä muita hyödykkeitä. Ihminen tarvitsee myös ruokaa elääkseen, eikä sitäkään saa ilman rahaa. Raha on siis oleellinen osa ihmisten elämää ja työnteko antaa monia mahdollisuuksia ihmisille.

Millaisia töitä ihmiset tekevät?

Maailmassa on monia erilaisia töitä, joita ihmiset tekevät. Töillä on myös eroa eri maanosien välillä. Esimerkiksi Aasiassa voi olla jotain työtehtäviä, joista ei Euroopassa olla kuultukaan. Samoin esimerkiksi Afrikassa voidaan tehdä joitain työtehtäviä manuaalisesti, mutta länsimaissa ne on automatisoitu.

Joka paikassa on kuitenkin jonkinlaisia palveluammatteja. Ihmiset tarjoavat palveluita, ja toiset ostavat niitä. Myös ruokahuollon ympärillä on joka puolella maailmassa työpaikkoja. On ammatteja ruoantuotannossa, sen jakelussa, sekä myynnissä esimerkiksi kaupan myyjän muodossa.

Monet ammatit vastaavat myös ihan ihmisten perustarpeisiin. Esimerkiksi lääkäreitä tarvitaan, sillä aina välillä ihmiset loukkaavat itsensä tai sairastuvat. Silloin tarvitaan joku, joka tietää miten vammaa tai sairautta helpotetaan. Samoin ihmisten elämässä syntyy roskia, ja jonkun pitää kerätä ne ja viedä kaatopaikalle. Ammatit ovat yleensä syntyneet vastaamaan jotain kysyntää. Uusia ammatteja syntyy todella paljon, samalla kun vanhoja ammatteja häviää pois. Esimerkiksi monet perinteiset ammatit ovat lähes jo hävinneet koska kysyntää ei enää ole. Näitä voivat olla esimerkiksi suutari tai räätäli.