Eläkkeelle siirtyminen

Töitä tehdään yleensä lähes koko elämän ajan. Työuraa aloitellaan yleensä noin parinkymmenen ikävuoden jälkeen, riippuen vähän millaisen koulutuksen on hankkinut tai aikoo hankkia. Jos käy peruskoulun jälkeen vaikkapa ammatillisen koulutuksen, niin silloin on siirtymässä työmarkkinoille jo hyvinkin 20 vuoden iässä. Jos taas tähtäimessä on jokin ammatti, mikä vaatii pidemmän koulutuksen, voi työelämään siirtyminen mennä lähemmäs 30 ikävuotta. Näitä voivat olla korkeakoulupohjaiset ammatit, kuten vaikkapa lääkäri tai insinööri. Silloin on yleensä pitänyt käydä myös lukio peruskoulun jälkeen, jolloin varsinainen jatko-opiskelu päästään aloittamaan vasta noin 20 ikävuoden paikkeilla.

Milloin eläkkeelle siirrytään?

Työuran pituus voi siis vaihdella, sen mukaan minkä ikäisenä työelämään siirtyy. Toki erilaisia töitä pystyy yleensä tekemään eri ikäiseksi saakka. Jos työ on fyysisesti raskasta, niin harva pystyy työskentelemään kyseisessä työssä kovin iäkkääksi. Jos työ taas on tietotyötä tai ajatustyötä, moni voi olla työelämässä vielä yli 70-vuotiaanakin. Esimerkiksi monet lääkärit työskentelevät yli normaalin eläkeiän ja samaan tapaan monet yritysten johtotehtävissä olevat henkilöt saattavat olla työssä vielä vanhemmalla iällä.

Jotkut fyysiset työt ovat sellaisia, että niistä siirrytään eläkkeelle melko varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi palomiehet siirtyvät eläkkeelle jo 55 vuoden iässä, sillä työ on niin fyysistä, että sitä olisi hyvin vaikea tehdä iäkkäämpänä. Samoin monet rakennusmiehet tai muut raskaan työn tekijät, siirtyvät vanhempana joko esimiestehtäviin tai kouluttautuvat muihin soveltuviin tehtäviin. Esimerkiksi kirvesmies voi kouluttautua rakennusinsinööriksi, jolloin hänen ei tarvitse tehdä itse kaikkia raskaita töitä. Silloin voi keskittyä suunnitteluun ja valvomaan työmaita.

Yleensä eläkkeelle siirrytään keskimäärin noin 65 vuoden ikäisenä. Hajontaa tietysti on, riippuen siitä kuinka raskasta työ on sekä siitä, miten hyvässä kunnossa työntekijä säilyy. Jotkut ovat varsin teräksisessä kunnossa vielä yli 60 vuotiainakin, mutta jotkut taas ovat joutuneet kohtaamaan ikääntymisen eteen tuomia haasteita. Monilla saattaa olla jo selkä- tai lonkkavaivoja, tai pahimmassa tapauksessa on voinut sairastua johonkin sairauteen, joka vaikeuttaa työntekoa. Näitä saattavat olla esimerkiksi muistisairaudet. Eläkeikä siis vaihtelee monen muuttujan kautta, mutta keskimäärin eläkeikä pyörii noin 65 vuoden paikkeilla.