Ammattiliitot

Työoloihin kiinnitetään nykyisin paljon enemmän huomiota kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Monet työpaikat satsaavat työhyvinvointiin muun muassa työntekijöiden virkistyspäivillä tai työolojen kohennuksella työpaikalla. Monissa toimistoissa panostetaan hyvään työergonomiaan, jotta työntekijät säilyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa ja terveinä. Yleensä yritykset myös haluavat noudattaa mahdollisimman hyvin ja tarkasti työpaikkojen lainsäädäntöä sekä muita säädöksiä. Tällä varmistetaan se, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti sekä se, että työnantajasta välittyy hyvä kuva.

Monet työntekijät haluavat kuulua ammattiliittoon, sillä siitä saa turvaa työuralleen ja ammattiliitosta voi olla myös apua ongelma- tai kiistatilanteissa. Mitä ammattiliitot sitten oikein tekevät, ja miten ne toimivat? Kannattaako aina kuulua ammattiliittoon, jos työskentelee alalla kuin alalla? Miksi jotkut työntekijät eivät halua kuulua liittoon? Jos nämä asiat ovat askarruttaneet mieltäsi, niin lue tästä artikkelista lisää. Kerromme tarkemmin ammattiliitoista, sekä mitä hyötyä niihin kuulumisesta oikein on.

Mitä hyötyä on ammattiliittoon kuulumisesta?

Monet työntekijät siis kuuluvat ammattiliittoon. Moni ei ehkä tiedä, että jo opiskelijana voi kuulua liittoon ja siten hyötyä liiton tarjoamista palveluista. Kun opiskelee tulevaa työalaansa, niin kannattaa ilman muuta olla jo liiton jäsen. Opiskelijajäsenille jäsenyys on yleensä ilmaista ja samalla saa hyvää tietoa liiton toiminnasta ja oman alansa työllistymisestä sekä mahdollisuuksista. Kun sitten aikanaan valmistuu ja siirtyy työelämään, niin liiton kautta saatua tietoa pystyy hyvin hyödyntämään. Monet liitot tarjoavat opiskelijajäsenille hyviä työnhakuun ja töiden etsimiseen liittyviä materiaaleja ja valmennuksia.

Kun tekee kokopäiväisesti töitä, niin on yleensä hyvä kuulua johonkin ammattiliittoon. Monilla aloilla on jotain liittoja, jotka ovat keskittyneet joihinkin tiettyihin ammattialoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työntekijä voisi kuulua johonkin muuhun liittoon, kuin mikä hänen alallaan yleensä on käytössä. On kuitenkin yleisesti totta, että jos kuuluu oman alansa ammattiliittoon, niin he ajavat juuri sinun asiaasi kaikista parhaiten. Ammattiliitto tarjoaa myös tukea, jos joudut lomautetuksi tai työttömäksi. Silloin voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, jolla pärjää pahimman ajan yli. Myös liiton tarjoamia laki- ja työllistymispalveluita voi hyödyntää liiton jäsenenä.